Księga przychodów i rozchodów

kalkulator i dokumentySpecjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Niektórzy podatnicy mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku z powodu wieku lub stanu zdrowia bądź rozmiaru czy rodzaju posiadanej firmy.

 

Co zapisuje się w księdze przychodów i rozchodów?

W tego typu zestawieniu księguje się przede wszystkim wszelkiego rodzaju przychody, w szczególności te pochodzące od sprzedaży towarów czy usług. Dodatkowo powinny się tam znaleźć wszystkie rozchody, czyli wydatki. Są one związane głównie z zakupem towarów i materiałów podstawowych oraz z wszelkiego rodzaju kosztami pobocznymi. Co więcej, księguje się też tam wynagrodzenia oraz inne wydatki, które powstały podczas prowadzenia firmy.

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona w dniu 1 stycznia roku podatkowego lub w dniu rozpoczęcia działalności. Ponadto należy pamiętać o tym, że musi być ona prowadzona rzetelnie. Oznacza to, że kwoty przychodu, które zostały tam wpisane, nie mogą przekraczać łącznie 0.5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy.

Trzeba pamiętać, że musi być ona prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia o KPiR. Dodatkowo musi zawierać wszystkie dane kontrahentów, daty oraz chronologiczne zapisy. W innym wypadku zostanie uznana za wadliwą. Dlatego warto powierzyć prowadzenie księgi przychodów i rozchodów profesjonalnym księgowym, którzy doskonale znają obowiązujące przepisy prawa.