Ubezpieczenia: sprzedaż i doradztwo ubezpieczeniowe – woj. lubelskie

Ubezpieczenia indywidualne

Oferta ubezpieczeń indywidualnych skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby zostać objęte ochroną na wypadek zdarzeń losowych. Ubezpieczenia indywidualne obejmują polisy na życie, osobowe i mienia.

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe obejmują ubezpieczenia na życie i umowy ubezpieczenia zdrowotnego skierowane dla pracowników. Umowy takie najczęściej zawierane są przez pracodawcę, a dla ubezpieczonego są często korzystniejszą alternatywą ze względu na wysokość obowiązującej składki.

Ubezpieczenia na życie

Polisy na życie najczęściej zwierane są jako forma zabezpieczenia dziecka lub przyszłości własnej. Ubezpieczenia na życie mają charakter oszczędnościowy i nie noszą ryzyka inwestycyjnego – określają gwarantowaną sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego bądź dożycia przez niego daty określonej w umowie.

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC – obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Odpowiada za odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek użytkowania pojazdu.
AC – ubezpieczenie dobrowolne gwarantujące pokrycie kosztów uszkodzeń przez ubezpieczyciela
Assistance – ubezpieczyciel świadczy pomoc podczas niechcianego zdarzenia komunikacyjnego bądź wymagającego pomocy medycznej w drodze.
NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenie obejmujące mieszkanie, dom bądź inwestycję budowlaną, gwarantujące pomoc w razie szkód powstałych w skutek zajścia konkretnie wymienionych zdarzeń, jak pożar, kradzież, zalanie, wandalizm czy akt terroru.

Zachęcamy do wyboru oferowanych przez na ubezpieczeń oraz do kontaktu z naszymi doradcami ubezpieczeniowymi, którzy pomogą Państwu w wyborze optymalnych dla Was rozwiązań.