Kompleksowe usługi księgowe i rachunkowe w Lublinie

Usługi księgowe i rachunkowe są główną specjalnością naszej firmy. Nasze bogate, kompleksowe doświadczenie w realizacji usług finansowych przekłada się na ich standard oraz satysfakcję Klientów, którymi są firmy różnej wielkości oraz działające w różnych branżach. Nasze księgowe posiadają wszystkie wymagane uprawnienia oraz dokładną znajomość obowiązującego prawa i jego interpretacji.

Zlecenie prowadzenia księgowości zewnętrznemu podmiotowi, takiemu jak nasze biuro rachunkowe, jest dla przedsiębiorstw bardzo korzystnym rozwiązaniem. Pozwala ono zaoszczędzić czas własnych pracowników i środki finansowe, które musiałyby być przeznaczone na rozbudowę działów księgowych w firmie.

Nasza oferta

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • obsługę ryczałtu,
 • obsługę płac i kadr.

Zakres obsługi:

 • bieżące prowadzenie ksiąg
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT
 • sporządzanie raportów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych oraz rocznych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS
 • rozliczenia z ZUS
 • kompleksowe prowadzenie płac
 • konsultacje w zakresie podatkowym i księgowym.

Usługi finansowe dla firm i Klientów indywidualnych:

 • doradztwo w zakresie funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń na życie,
 • kontakt mailowy ułatwiający bieżącą współpracę.

Zapewniamy:

 • reprezentowanie płatnika przed urzędami i ZUS
 • doradztwo finansowo-księgowe
 • merytoryczną kontrolę dokumentów
 • obsługę rejestracyjną i aktualizacyjną przedsiębiorców
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • doradztwo w bieżącym prowadzeniu działalności
 • pomoc merytoryczną w rozwiązywaniu problemów.

Korzystne warunki współpracy

Oferujemy zarówno stałą współpracę w zakresie usług księgowych, jak i realizację bieżących zleceń, niezależnie do rodzaju prowadzonej działalności i formy rozliczeń księgowych. Z fachowej pomocy naszych księgowych mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i małe i większe firmy. Wyręczamy również Klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym czy ZUS, gwarantując należytą staranność przy dopełnianiu wszelkich wymaganych przez prawo formalności. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania, zabezpieczeniem naszej pracy jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.