Oferta

Usługi rachunkowe:

Prowadzimy:

 • księgi handlowe
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt
 • płace i kadry

Zakres obsługi:

 • bieżące prowadzenie ksiąg
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT
 • sporządzanie raportów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych oraz rocznych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS
 • rozliczenia z ZUS
 • kompleksowe prowadzenie płac
 • konsultacje w zakresie podatkowym i księgowym

Usługi finansowe dla klientów biznesowych i indywidualnych:

 • doradztwo w zakresie funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń na życie
 • kontakt mailowy ułatwiający bieżącą współpracę

Zapewniamy:

 • reprezentowanie płatnika przed Urzędami i ZUS
 • doradztwo finansowo-księgowe
 • merytoryczną kontrolę dokumentów
 • obsługę rejestracyjną i aktualizacyjną przedsiębiorców
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • doradztwo w bieżącym prowadzeniu działalności
 • pomoc merytoryczną w rozwiązywaniu problemów

Ubezpieczenia

Indywidualne

Oferta skierowana do osób fizycznych, które są objęte ochroną na wypadek zdarzeń losowych. Obejmują polisy na życie, osobowe i mienia

Grupowe

Ubezpieczenia grupowe obejmują ubezpieczenia na życie i umowy ubezpieczenia zdrowotnego skierowane dla pracowników. Umowy takie najczęściej zawierane są przez pracodawcę, a dla ubezpieczonego jest  często korzystniejszą alternatywą ze względu na wysokość obowiązującej składki.

Na życie

Polisy na życie najczęściej zwierane są jako forma zabezpieczenia dziecka lub przyszłości własnej. Mają charakter oszczędnościowy i nie noszą ryzyka inwestycyjnego - określają gwarantowaną sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego bądź dożycia przez niego daty określonej w umowie.

Komunikacyjne

OC – obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Odpowiada za odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek użytkowania pojazdu.
AC – ubezpieczenie dobrowolne gwarantujące pokrycie kosztów uszkodzeń przez ubezpieczyciela
Assistance – ubezpieczyciel świadczy pomoc podczas niechcianego zdarzenia komunikacyjnego bądź wymagającego pomocy medycznej w drodze.
NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów.

Mieszkaniowe

Ubezpieczenie obejmujące mieszkanie / dom bądź inwestycję budowlaną, gwarantujące pomoc w razie szkód powstałych w skutek zajścia konkretnie wymienionych zdarzeń, jak pozar, kradzież, zalanie, wandalizm czy akt terroru.